20 év alattiaknak és már a gyesen, gyeden lévőknek is
 25 000 Ft
 állami támogatás igénybevehető !

 Magyarország Kormánya kormányrendeletben részletezte a 20. életévüket be nem töltött magyar állampolgárok  részére a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez nyújtott támogatás formáját, mértékét, feltételeit  és igénylésének módját. Időközben elérhetővé vált a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának  (NYUFIG) honlapján az igénylőlap, illetve annak részeként a kitöltéssel és benyújtással kapcsolatos tájékoztató,  melyet ide kattintva lehet megtekinteni és letölteni:

 

 

kérelem letöltés .pdf

 

Feltételek:
• az elméleti vizsga 2020. július 1-je után legyen
• a vizsga napjáig be nem töltött 20. életév

  vagy csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozást segítő ellátásban részesült,
• csak és kizárólag "B" kategóriás jogosítványhoz szükséges KRESZ-tanfolyamra, illetve vizsgára igényelhető
•  max. 25.000 Ft
•  nincs időhöz kötve, hogy a vizsga után mikor mész gyakorlatra
Az igénybejelentéskor ezeket az iratokat kell kötelezően csatolni:;
A kérelmezőnek a támogatással érintett díjak, azaz a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga igazgatási szolgáltatási díjának megfizetését és a megfizetett díj összegét hitelt érdemlően igazolnia kell.
Az igazolás abban az esetben fogadható el, ha abból megállapítható a vizsgázó neve, a "B" kategóriás jogosítvány megszerzéséhez szükséges elméleti tanfolyam díja és a KRESZ-vizsga díja, valamint a díjak megfizetésének ténye.
A díjak összegét és befizetését a közúti járművezető képzőszerv által kiállított igazolással javasoljuk bizonyítani!
Az igény előterjesztésének határideje:
A támogatás iránti kérelem a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül terjeszthető elő.
A megjelölt határidő jogvesztő.
A támogatás folyósítása:
A támogatás iránti kérelmek határozattal kerülnek elbírálásra. A jogosultság megállapítása esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a határozat kiadását követő 13 napon belül intézkedik a támogatásnak az ügyfél kérelmében megjelölt belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalásáról.
A vonatkozó kormányrendelet alapján a támogatás sem postai úton, sem külföldi bankszámlára nem utalható.